Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2015

machia
7460 4428 500
Reposted fromsoSad soSad vianeverstopbelieving neverstopbelieving
machia
3276 8180
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady viaplotkara plotkara
machia
Reposted frompl pl
machia

Loïc ♥

January 01 2015

machia
Reposted fromeglerion eglerion

November 09 2014

machia
First time on the internet? It's Polandball.

October 16 2014

machia
1557 8568 500
Reposted frompl pl
machia
7138 e479

September 15 2014

machia
Reposted frompl pl

September 10 2014

machia
1527 822e 500
Reposted bySaper300elentarie

September 03 2014

machia
TheAwkwardYeti - Books
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viacomics comics
machia

Luxtorpeda - Autystyczny

W krainie nigdzie-nigdzie zaplątany sam w sobie
Trochę egoistycznie siedzę i nic nie robię
Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie
Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem

Krzyczysz, że chowam się przed tobą i jestem skryty
Lub chcąc być blisko ze mną solidarnie milczysz
Kochając i się złoszcząc znosisz to cierpliwie
Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie

Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz
I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest
Uśmiecham się do siebie trochę tajemniczy
Znów pytasz o czym myślę, odpowiadam że o niczym
Reposted byplBartolomeomylovee

September 02 2014

machia
5107 d6a7
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaeffystonem effystonem

August 20 2014

machia
9748 7d86 500
machia
machia
Play fullscreen
Incubus - Anna Molly

(mam ciary)

August 09 2014

machia

June 28 2014

machia

June 19 2014

machia
3143 491e
Reposted fromswalloww swalloww
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl